Aquest recurs ha d'aparèixer en una finestra emergent.
Si no, feu clic aquí: Documentación Moodle: Profes
0.742692 secs RAM: 8.9Mb RAM peak: 9Mb Included 38 files ticks: 74 user: 16 sys: 3 cuser: 0 csys: 0 Load average: 1.83 Record cache hit/miss ratio : 2/3