Aquest recurs ha d'aparèixer en una finestra emergent.
Si no, feu clic aquí: Documentación Moodle: Profes
0.204609 secs RAM: 8.9Mb RAM peak: 9Mb Included 38 files ticks: 21 user: 16 sys: 2 cuser: 0 csys: 0 Load average: 2.70 Record cache hit/miss ratio : 2/3