Aquest recurs ha d'aparèixer en una finestra emergent.
Si no, feu clic aquí: Documentación Moodle: Profes
0.198068 secs RAM: 8.9Mb RAM peak: 9Mb Included 38 files ticks: 19 user: 17 sys: 1 cuser: 0 csys: 0 Load average: 0.12 Record cache hit/miss ratio : 2/3