Vídeo didáctico para saber qué es un/a wiki

Aquest recurs ha d'aparèixer en una finestra emergent.
Si no, feu clic aquí: ¿Qué es un WIKI?
4.143031 secs RAM: 9.2Mb RAM peak: 9.2Mb Included 43 files ticks: 415 user: 17 sys: 4 cuser: 0 csys: 0 Load average: 1.94 Record cache hit/miss ratio : 2/3