Vídeo didáctico para saber qué es un/a wiki

Aquest recurs ha d'aparèixer en una finestra emergent.
Si no, feu clic aquí: ¿Qué es un WIKI?
0.261634 secs RAM: 9.2Mb RAM peak: 9.2Mb Included 43 files ticks: 27 user: 15 sys: 4 cuser: 0 csys: 0 Load average: 0.38 Record cache hit/miss ratio : 2/3