Benvinguts

Descripció

El Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT) és un grup de recerca que compta amb un sòlid bagatge teòric i metodològic en el camp de la psicologia social de la ciència i del coneixement científic, i, més concretament, en l’estudi de les innovacions tecnocientífiques. De la seva experiència en aquest camp, per una banda, destaquem dos projectes finançats centrats en l’anàlisi dels factors psicosocials que incideixen en la difusió, projecció i impacte social de la activitat científica espanyola; i per una altra banda, dos projectes sobre l’impacte social de les innovacions tecnològiques en els usuaris de les organitzacions i la seva incidència en la virtualització de les institucions. En aquest sentit, una de les preocupacions del grup de recerca és justament l'estudi del paper que té la tecnociència en les dinàmiques de transformació i control social.

Objectius generals

 • Analitzar el paper de la tecnociència en la transformació i desenvolupament de les formacions socials contemporànies
 • Conèixer la percepció social de la ciència i la tecnologia.
 • Identificar els processos psicosocials implicats en la comprensió i implementació de les innovaciones tecnocientífiques

Línies d'interés

 • Relacions de poder i pràctiques de llibertar en els entramats socio-tècnics de les societats contemporànies.
 • Virtualització de les institucions i noves formacions socials
 • Transformació de les tecnologies assistencials i noves formes de cuidar
 • Tecnologies de control i noves modalitats penals
 • Virtualització de l'acció colectiva
 • Desenvolupament tecnocientífic i noves configuracions espacials i temporals
 • Controvèrsies públiques i participació ciutadana en la societat del coneixement
 • Anàlisi de xarxes científiques
 • Percepció social de la ciència