Línies d'investigació / Líneas de investigación

La tecnociència i els processos de canvi i reproducció social.

Àmbit de treball que aplica els sabers psicosocials a l'anàlisi de la relació entre ciència, tecnologia i societat. Desenvolupa una línia d'investigació de recent creació en el món acadèmic i que te una forta expresió en l'estudi de les transformacions socials que produeixen les tecnologies de la informació i la comunicació.