Domingo, Febrero 23, 2020

 18:34 

Projecte de qualitat total: estudi de la satisfacció dels clients

Empresa/Administración financiadora: Caixa de Girona (Beca Isidre Bonshoms)
Duración: 1992 - 1993
Investigador responsable: Dra. Pilar Monreal