Jueves, Noviembre 14, 2019

 18:34 

Projecte de qualitat total: estudi de la satisfacció dels clients

Empresa/Administración financiadora: Caixa de Girona (Beca Isidre Bonshoms)
Duración: 1992 - 1993
Investigador responsable: Dra. Pilar Monreal