Domingo, Febrero 23, 2020

 18:36 

La donació de sang a Catalunya. Avaluació del procés de recaptació de sang

Empresa/Administración financiadora: Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
Duración: 1998 - 1999
Investigador responsable: Dr. Lupicinio Íñiguez y Dra. Maite Martínez

Investigadores:

Juan Muñoz, Susana Pallarés, Lupicinio Íñiguez 

Els esforços realitzats pels serveis competents del Departament de Sanitat per tal de promoure la donació de sang a Catalunya es caracteritzen, entre d'altres, pels aspectes següents:

  • Facilitar físicament el procés de donació de sang, apropant els Bancs de Sang a la població de Catalunya, mitjançant una més gran i millor penetració territorial de les unitats mòbils de recaptació.
  • Racionalitzar l'estructura professionalitzada de recaptació, articulant diferents mesures (Registre Únic de Donants,…)
  • Incrementar el coneixement de la situació en que es troba la donació de sang a Catalunya, mitjançant la realització d'estudis periòdics.
  • Incidir en l'opinió mitjançant campanyes de promoció.

Aquestes operacions han aconseguit incrementar l'índex de donació de sang a Catalunya durant molts anys. Tanmateix, aquest índex ha minvat el any 1996  (35.67) seguint sent encara més insatisfactori. A més a més, les dades de 1998 mostren un estancament des de l'any anterior. Això es podria interpretar com una confirmació de la disminució de l'índex de donació de sang a Catalunya.

Donades aquestes circumstàncies, caldria disposar d'informació més adient per determinar quines són les mesures que permetrien tornar a l'evolució positiva de l'índex de donació assolida des de 1990 fins a 1995.