tasques

Assignment

Altres Noms: 
Tasques
Descripció de les funcionalitats: 

Aquesta activitat "tasca" permet establir un treball als estudiants que hauran de realitzar de forma electrònica i que hauran de lliurar en un arxiu (accepta tots els formats) en una data d’entrega podrà ser objecte d'avaluació.

Permet proposar diferents tipus de tasques en funció de la seva forma d'entrega: les que han de fer de forma off-line, les que han de fer i pujar un fitxer (de qualsevol tipus) o escriure'l directament a l'editor de Moodle.

L'entrega que facin els estudiants queda emmagatzemada al servidor de moodle per la seva posterior avaluació. Aquesta inclou a part de la qualificació, la possibilitat d'inserir un comentari que arriba a cada estudiant de forma independent a través del correu electrònic.

Podem utilitzar quatre tipus de tasques:

  1. Pujar un sol arxiu: El professor demana a l’enunciat de la tasca que l’estudiant pugi un arxiu amb el treball realitzat.
  2. Pujada avançada d’arxius: permet pujar més d’un arxiu
  3. Text en línea: introducció de text directament a l’àrea de text disponible per respondre a l’enunciat de la tasca.
  4. Activitat no en línea: el treball es fa fora de la plataforma i en un format no electrònic.
Aqusta activitat permet establir a data final d'entrega de la tasca (apareix al calendari de curs si el tenim activat). Permet també l'ús de qualificacions i escales personalitzades.

Quan l'estudiant respon a la tasca queda registrada la data d'entrega. Permet també ademetre o no entregues fora del termini assignat previament pel professor alhora que permetre el reenviament de tasques corregides després de la correcció.

Ús pedagògic: 

Alguns exemples d'ús:

Serviria per tenir un recull de totes les entregues dels estudiants com poden ser informes, assaig, projectes, consultes, recerca, recol·lecció de dades, entre altres; permetent oferir feedback sobre la tasca desenvolupada i que l'estudiant pugui entregar de nou les activitats millorades. Un element a destacar es que l'estudiant va rebent les correccions de les diferents activitats que va desenvolupant durant el curs.

Tipus: 
Mòdul
Desenvolupat per...: 
Nucli
Spanish International (es-UTF8): 
Completa
Català (es_CA-UTF8): 
Completa
Vàlid per producció: 
Si en las versiones indicadas
Valoració: 
Essencial
Recomanat per a la UAB?: 
Essencial
Contingut sindicat