Languages

Projectes / Proyectos

En aquesta pàgina pots consultar la informació general dels projectes realitzats pel nostre grup de recerca. Per defecte, els projectes estan organitzats per la seva data d'inici. Pots organitzar-los per la seva data de finalització fent clic sobre la columna corresponent.
En esta página puedes consultar la información general de los proyectos realizados por nuestro grupo de investigación.  Por defecto, los proyectos están organizados por su fecha de inicio.  Puedes organizarlos por su fecha de finalización dando clic sobre la columna correspondiente.